praktijk Veldwerk

praktijk Veldwerk

Praktijk Veldwerk. Het Veldwerk. Kortweg ‘Veldwerk’.

Waarom deze benaming? Er zijn verschillende redenen waarom ik voor deze naam heb gekozen.

  • Veldwerk betekent: het proces van het verzamelen van onderzoeksgegevens dat doorgaans buiten plaatsvindt en waarvan de resultaten vaak op kantoor worden geanalyseerd en verwerkt.
    Ik ga er zelf vanuit dat we een ziel zijn, die zich manifesteert in een menselijk lichaam. Met dit lichaam identificeren wij ons. Wanneer we ons lichaam verlaten (overlijden), gaan we weer terug naar waar wij vandaan kwamen, naar ons thuis. We maken deze reis steeds opnieuw met iedere keer een ander lichaam en andere uitdagingen. De gegevens die we in elk leven hebben verzameld, nemen we mee naar huis (‘kantoor’) en analyseren we daar. Dat doen we natuurlijk ook wanneer we ìn ons lichaam zitten, maar vaak op een andere manier en met een ander beoordelingsvermogen dan wanneer we thuis zijn en ook de gegevens van onze andere reizen in kunnen zien. Elke ziel verricht hier op Aarde – naar mijn mening – veldwerk.
  • Het ‘veld’ is een term die wordt gebruikt in de natuurkunde: het veld is een situatie waarin eventueel aanwezige deeltjes een kracht zouden ondervinden, zoals bijvoorbeeld een elektrisch veld of zwaartekrachtveld. Velden bevatten veldenergie en kunnen verschillende afmetingen hebben, overlappen elkaar soms en kunnen samen een groter veld vormen. Veldenergieën kunnen worden overgebracht van het ene naar het andere veld en kunnen samenwerken (elektromagnetisch veld) of elkaar tegenwerken (negatieve overtuigingen in onszelf). Een afgebakend veld met energie noem ik het ‘energieveld’. Elk individu is een meer of minder afgebakend energieveld. Het energieveld is mijn werkterrein.
  • Het grootste veld is het ‘eenheidsveld’, het parallelle veld, het veld waar alles tegelijkertijd bestaat en aanwezig is. Dit is waar ook ons thuis zich bevindt. In dit veld is het (in menselijke termen) lastig om te ont-wikkelen, te groeien. In een lineair tijdsveld met een verleden en een toekomst is dat gemakkelijker. In een duale omgeving met licht en donker, dader en slachtoffer, voors en tegens is het ‘gemakkelijker’ om te ont-wikkelen. Het woord gemakkelijker zet ik heel bewust tussen aanhalingstekens. Wanneer we in ons lichaam zitten, lijkt/is dat namelijk helemaal niet zo. Wanneer we vanuit onze ziel de zaak bekijken, ligt dat anders.
    Om onze uitdagingen hier op Aarde goed te kunnen beoordelen, hebben we beide kanten van het verhaal (die van dit leven en die van het alle levens) nodig. Beide kanten zijn noodzakelijk en geven waardevolle informatie. Wanneer we dan op Aarde zijn vastgelopen in een bepaald proces, een bepaalde ont-wikkeling van dat wat we hier in dit leven willen leren, halen we tijdens een sessie soms informatie vanuit het parallelle Veld en verwerken die hier op Aarde. Soms blijven we tijdens een sessie ook hier en doen het ‘basale’ werk, emoties verwerken en negatieve overtuigingen veranderen. We doen dàt wat jouw proces nodig heeft. Want uiteindelijk zijn we hier op Aarde, hier moeten we het (onze ont-wikkeling) doen, tot het tijd is om weer naar huis te gaan.
  • Wanneer je mijn achternaam ‘Veldscholten’ uiteenrafelt, krijg je ‘scholten in het veld’. Het woord ‘scholten’ stamt van ‘schout’, die van oudsher o.a. tot taak had om toe te zien op de orde. Ik houd van orde, van structuur, van recht is recht en krom is krom. Ik houd ervan om uit te zoeken waarom krom soms recht is en recht soms krom is en wat ik kan – en mag – doen om de orde – indien gewenst – te herstellen.

 

Een pad begint door er op te lopen.

Zhuang Zi